Dosage form

Dosage form

Sử dụng thuốc thế nào cho đúng?

Mỗi dạng bào chế thuốc đều nhằm mục đích điều trị riêng nên cần tuân thủ cách đưa thuốc vào

Sử dụng thuốc thế nào cho đúng?

Tham khảo: http://eloge.com.vn/diem-khac-nhau-giua-thuoc-chua-benh-va-san-pham-tpcn/  Việc sử dụng thuốc đúng cách sẽ phát huy hết tác dụng của thuốc từ đó đẩy nhanh