Holiday

Holiday

Thông báo lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2020

THÔNG BÁO (V/v Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9) Kính gửi: Quý khách hàng Chào mừng ngày lễ Quốc khánh, công