viêm họng

viêm họng

Bệnh viêm họng ở trẻ em

Viêm họng là một bệnh phổ biến trong cộng đồng, nhất là khi môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng

Khi nào cần dùng kháng sinh chữa viêm họng?

Viêm họng là một bệnh thông thường xảy ra quanh năm, ở mọi đối tượng, mọi lứa tuổi, đặc biệt