Hà Nội

Danh sách nhà thuốc tại Hà Nội

 

TT

Nhà thuốc

Địa chỉ

ĐT

1

Nhà thuốc tư nhân 18 Phan Huy Chú – Hoàn Kiếm 091.275.6316

2

Nhà thuốc tư nhân 24 Hàng Nón – Hoàn Kiếm 096.919.1357

3

Nhà thuốc tư nhân 28 Hàng Rươi – Hoàn Kiếm 043.825.1633

4

Nhà thuốc Nguyễn Luận Số 3 Tràng Thi – Hoàn Kiếm

5

Nhà thuốc tư nhân 4A Đinh Liệt – Hoàn Kiếm 043.926.0625

6

Nhà Thuốc 51 Cầu Đất – Hoàn Kiếm 090.404.0527

8

Chi nhánh 1 – Haphaco 59 Lãn Ông – Hoàn Kiếm 098.913.5514

9

Chi nhánh 5 – Haphaco 2 Phan Bội Châu – Hoàn Kiếm 090.259.2286

10

Nhà Thuốc Gia Thương 46 Hàng Mã – Hoàn Kiếm 098.374.9699

11

Nhà thuốc Hoàng Đan 12B Nguyễn Văn Tố – Hoàn Kiếm 094.786.7399

12

Nhà Thuốc Hoà Mai 18 Hàm Tử Quan – Hoàn Kiếm 098.2159.883

13

Nhà Thuốc Mai Hoà 14 Hàm Tử Quan – Hoàn Kiếm 090.459.9586

14

Nhà thuốc Minh Chính 42 Quang Trung – Hoàn Kiếm 043.942.0799

15

Nhà Thuốc Minh Liên 106 Nguyễn Hữu Huân – Hoàn Kiếm 042.214.0542

16

Nhà thuốc 24h 87 Phủ Doãn – Hoàn Kiếm 091.222.6797

17

Nhà thuốc Đức 84 Hàng Mã – Hoàn Kiếm 090.329.5357

18

Nhà thuốc Phi 1 25 Hàng Chiếu – Hoàn Kiếm 091.738.6688

19

Nhà thuốc Phi 59B Hàng Bồ – Hoàn Kiếm 043.585.7515

20

Nhà thuốc Thanh Châu 25A Trần Bình Trọng – Hoàn Kiếm 043.942.0090

21

Nhà thuốc Thiện Tâm 60 Hàng Đậu – Hoàn KIếm – 091.249.5192

22

Nhà thuốc Trường Thọ 48 Hai Bà Trưng – Hoàn Kiếm 091.231.7825

23

Viện Kiểm Nghiệm 48 A Hai Bà Trưng – Hoàn Kiếm 043.825.6900