Nhóm kháng sinh

Franlinco 500

THÀNH PHẦN:

Hoạt chất: Lincomycin (dưới dạng lincomycin hydroclorid)     500 mg

Tá dược: Magnesi stearat vừa đủ 1 viên.

Category:

Description

Updating…