Rút số đăng ký, thu hồi thuốc viên nén bao phim Proexen Tablet 200mg

Quyết định rút số đăng ký, đình chỉ lưu hành và thu hồi được đưa ra do thuốc viên nén bao phim Proexen Tablet 200mg không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định về quản lý chất lượng thuốc của Bộ Y tế.

TS Trương Quốc Cường- Cục trưởng Cục Quản lý Dược vừa ký quyết định số 576/QD-QLD về việc rút số đăng ký thuốc viên nén bao phim Proexen Tablet 200mg, SĐK VN-10774-10 do Công ty Dea Han New Pharm Co., Ltd sản xuất, Công ty Binex Co., Ltd đứng tên đăng ký ra khỏi Danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

Quyết định này được đưa ra do thuốc viên nén bao phim Proexen Tablet 200mg không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định về quản lý chất lượng thuốc của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý Dược cũng đình chỉ lưu hành trên toàn quốc vàthu hồi toàn bộ các lô thuốc viên nén bao phim Proexen Tablet 200mg, SĐK VN-10774-10. Đồng thời tạm ngừng nhận mới hồ sơ đăng ký thuốc và tạm ngừng cấp số đăng ký lưu hành thuốc cho các hồ sơ đã nộp trong thời hạn 12 tháng đối với các thuốc do Công ty Dea Han New Pharm Co., Ltd đăng ký và/hoặc sản xuất, thuốc do Công ty Binex Co., Ltd đứng tên đăng ký

Thuốc viên nén bao phim Proexen Tablet thuộc nhóm thuốc trị ký sinh trùng,chống nhiễm khuẩn

Thái Bình