Eloge blood circulation

Eloge blood circulation

Chế biến thực phẩm, nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP, Nhà máy Éloge France Việt Nam

Thiếu máu não là tình trạng giảm tuần hoàn máu lên não dẫn đến giảm cung cấp oxy và dưỡng