Good medicine

Good medicine

Sử dụng thuốc thế nào cho đúng?

Mỗi dạng bào chế thuốc đều nhằm mục đích điều trị riêng nên cần tuân thủ cách đưa thuốc vào