sản phẩm tân dược

sản phẩm tân dược

Thuốc (dược phẩm) là gì và được hiểu như thế nào?

Thuốc được con người sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên, rất nhiều người chưa hiểu đúng khái niệm và định