Thuốc tốt

Thuốc tốt

Sử dụng thuốc như thế nào là đúng cách?

Mỗi dạng bào chế thuốc đều nhằm mục đích điều trị riêng nên cần tuân thủ cách đưa thuốc vào