Tiêu chảy cấp

Tiêu chảy cấp

Hiệu quả giảm bài tiết ruột của Élofan (Racecadotril) trong điều trị tiêu chảy cấp do virus rota ở trẻ em

1. Virus Rota và bệnh Tiêu chảy cấp (TCC) Ở các nước nhiệt đới, bệnh tiêu chảy cấp do virus