Tuần lễ công nghệ

Tuần lễ công nghệ

Éloge tham dự Tuần lễ “Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2020”

Ngày 31-10, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Phát