Virus Zika nguy hiểm như thế nào

Ngoài muỗi vằn là trung gian truyền bệnh, đàn ông dễ trở thành đối tượng làm lây lan Zika vì virus có thể sống trong tinh dịch hoặc lây qua truyền máu.
Virus Zika nguy hiểm như thế nào