hội nghị tri ân khách hàng nam định

hội nghị tri ân khách hàng nam định

Công ty TNHH Hiệp Phong – Hội Nghị tri ân khách hàng tại Nam Định

Sáng ngày 3/10/2018 , Công ty TNHH Hiệp Phong đã tổ chức thành công Hội Nghị tri ân khách hàng